Místní knihovna Černousy
Naposledy aktualizováno: 19.04.2018 14:33:13

Místní knihovna v Černousech je veřejnou základní knihovnou (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.) a zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pod č. 2737. Jejím zřizovatelem je obec Černousy
Poskytované služby se řídí zákonem 257/202 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a Knihovním řádem.


 

Z našeho knihovního fondu, který obsahuje téměř 3500 svazků knih, si určitě vyberete. Vlastní knihovní fond je doplňován výměnnými soubory nových knih z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu. S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

 

Podrobnější informace v oddíle služby

 


 

Knihovna je otevřena:

 

Pondělí 14.00 - 16.00
Středa 15.00 - 17.00

 

 V budově, kde je knihovna umístěna, je k dispozici také:

  

PC klubovna pro mládež:

  

Pondělí 15.30 - 18.00
Úterý 15.30 - 18.00
Pátek 15.30 - 18.30

Sobota

13.00 - 17.00

 
Proces zabral 0.0060 sekund času a 0.7MB paměti.